DRUH ODPADU: PATŘÍ SEM: NEPATŘÍ SEM:
Plasty
žlutý kontejner
plastové nádoby a láhve
PET láhve
kelímky od jogurtů
krabičky od pokrmových tuků
plastové obaly od drogerie
polystyren
sáčky, fólie
výrobky z plastů (hračky apod.)
plastové trubky
podlahové krytiny
obaly znečištěné oleji, chemikáliemi a zbytky potravin
Papír
modrý kontejner
kancelářský papír, sešity,
krabice, lepenka, karton,
noviny, časopisy, rekl. letáky
mokrý, špinavý a mastný papír,
voskovaný papír
Sklo bílé
bílý kontejner
skleněné nádoby
láhve od nápojů
porcelán, keramika
autoskla
drátěné sklo
zrcadla
Sklo barevné 
zelený kontejner
tabulové sklo
skleněné nádoby
láhve od nápojů
 -ll-
Nápojové kartony
červ. popelnice
kartonové obaly od mléka, džusů aj.  
Kovy
modrá popelnice
plechovky, konzervy, železný šrot obaly se zbytky barev
Bio odpad
hnědý kontejner
travní hmota, plevel
odpad ze zeleně, zeleniny a ovoce
listí, hobliny, piliny, drcené větve
nepoživatelné a nahnilé ovoce a zelenina
 

 

Nebezpečný odpad (sběrný dvůr)

-    Nechlorované minerální převodové, motorové a mazací oleje
-    Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů), čistící tkaniny a
     ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
-    Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
-    Olověné akumulátory
-    Rozpouštědla
-    Kyseliny
-    Fotochemikálie
-    Pesticidy
-    Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorovodíky
-    Olej a tuk
-    Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
-    Nepoužitá léčiva

Ostatní odpad (sběrný dvůr)

-    Oděvy
-    Textilní materiály
-    Jedlý olej a tuk
-    Objemný odpad – nábytek, koberce, linolea


Zpětný odběr elektrozařízení (sběrný dvůr)

-    Velké domácí spotřebiče vč. chladniček
-    Malé domácí spotřebiče
-    El. nářadí a nástroje
-    Trubicové a úsporné zářivky a výbojky
-    Televizory a PC monitory
-    Výpočetní a telekomunikační technika
-    Spotřební elektronika
-    Hračky, vybavení pro volný čas a sport


Zpětný odběr baterií (místa zpětného odběru, sběrný dvůr)

-    vybité „suché“baterie - mikrotužkové a tužkové baterie, malé i velké 
      monočlánky, ploché baterie i 9V hranaté baterie, akumulátory do mobilních  
      telefonů, notebooků nebo ručního nářadí.


Místa zpětného odběru:   
1.    Prodejna u Beskydu
2.    Prodejna KUTIL
3.    Sběrný dvůr při OÚ