Tradiční události a akce

Sněhové království

leden
alt
Manželé Hrabalovi organizují každoročně v zimě od roku 1998 velmi populární akci „Sněhové království“ na Pustevnách. Za dobu existence akce bylo vytvořeno téměř 100 soch ze sněhu nebo z ledu a výstavu soch navštívilo více než 100 000 diváků. Více o akci na www.dagi.cz.

Bobbing

prosinec, leden
alt
IFB (Internacionální federace bobbingu - www.bobbing.cz) je organizace působící v Beskydech od roku 1993. IFB pořádá sportovně – zábavné akce pro jednotlivce i celé rodiny, testy bobů dostupných na českém trhu a průzkum tras vhodných pro bobbingovou turistiku. Každý rok pořádá IFB akce s celostátní i mezinárodní účastí. Mezi nejznámější patří tradiční Juditin sjezd 29. 12. (sjezd vybraného beskydského vrcholu na bobech), mistrovství světa v bobbingu a IFB Masters.

Stavění a kácení máje

alt1. a 31. května

Tradice stavění máje je starou tradicí, která navazuje na oblíbené svátky jara. Tyto svátky mají své kořeny již v pohanských společenstvích. Např. tradiční přehlídky na franském dvoře byly přesunuty na počest jara už v roce 755 z března na květen. V literatuře minesengerů se už ve 13. stol. vypráví o „Liebesmaien“ - zelených ozdobených větvičkách - jako o důkazu lásky. Májové průvody a tance jsou známé v Itálii, Německu, Švédsku i jiných zemích. Právě od časů Franské říše se konaly vždy k 1. květnu odvody. Odvedení rekruti prováděli různé žertíky a hry, což se přeneslo do dnešní doby. O stavění máje máme zmínku v literatuře, kdy v roce 1422 dostal za tento čin nápadník ruku své vyvolené nevěsty. Bohužel od roku 1933 se svátku jara, znovuzrození a obrození zmocnil Hitler a využil jej pro svou propagandu na znovuobrození německého národa. Totéž se stalo po roce 1945, kdy na tuto nacistickou propagandu navázala propaganda komunistická. Přesto se oslava jara a s ním spojené stavění máje dochovalo dodnes. V Trojanovicích staví máje spolky občanské (Karlovice), hasičské (Lomná), sportovní (pod Javorníkem, Bystré) a valašské taneční (pod Javorníkem). Máje se staví také na pasekách a symbolizují místa, kde jsou svobodné slečny na vdávání. Stavění i kácení máje je doprovázeno vždy veselicemi, muzikou i tancem valašských souborů nebo místních hudebních skupin.

Uzamčení Země valašské

altkvěten

Uzamčení Země valašské pořádá občanské sdružení Naše Beskydy (www.nasebeskydy.cz) na Pustevnách a Radhošti od roku 2007. Tato akce navazuje na tradiční valašskou rebelii a symbolizuje odpor proti mocenským plánům těžařů, kteří se nechtějí vzdát zásob uhlí pod Beskydami. Dekret o uzamčení Země valašské podepsalo čtyřiadvacet měst a obcí z regionu. Tyto obce zastupují v úhrnu 187 tisíc obyvatel.Pamětní listina „Dekret o uzamčení Země valašské na sto roků“ je uložena v základech cyrilometodějské kaple na Radhošti. Klíče od schránky jsou čtyři. Tři jsou v držení starostů Trojanovic, Frenštátu p. R. a Rožnova p. R. Čtvrtý klíč je uschován na Ministerstvu životního prostředí v Praze; bývalý ministr pro životní prostředí Martin Bursík ho předal svému nástupci. Tradičně se této akce zúčastňuje a podporuje odpor proti mocipánům z těžařské lobby.

Pouť na Radhošti

alt5. července

Tradiční cyrilometodějská pouť na Radhošt je pořádána k připomenutí stále živého odkazu věrozvěstů sv. Cyrila a sv. Metoděje ve sváteční den 5. července. Pouť je každoročně hojně  navštěvovaná věřícími z širokého okolí a je spojena se mší svatou, která se slouží tradičně dopoledne, v poledne a odpoledne. Organizaci pouti zajišťuje spolek Matice Radhošťská, která veškerý výtěžek věnuje na obnovu kaple. Mše jsou následně na Radhošti slouženy v období července a srpna každou sobotu.

Databáze firem Evropské databanky
Moravskoslezský kraj