SDH Trojanovice

alt
Sbor dobrovolných hasičů v  Trojanovicích
byl založen panem učitelem Karlem Raškou
26. března  1933 za účasti 36 členů.

Dnes má sbor téměř 50 činných členů.
V roce 2008 oslavil 75-leté výročí od jeho založení. Během této doby se obměňovala nejen členská základna, ale  také hasičská zbrojnice. 
Hasiči se vždy snažili obci jak pomáhat  tak i obec reprezentovat při hasičských soutěžích. 

O podrobnější historii, členské základně, hasičském družstvu, ale také o mladých hasičích  se můžete dozvědět mnohem více informací na webových stránkách
www.sdh-trojanovice.com
 

altaltalt


Z ustavující valné hromady sboru dobrovolných hasičů v Trojanovicích,
konané v obecním hostinci v Trojanovicích dne 26. března 1933:


Vážení přátelé!

Sešli jsme se dnes za okolností mimořádných, abychom Ve vaši obci založili hasičský sbor, který jest aneb aspoň má býti chloubou každé obce. Jaký úkol mají v obcích hasičské sbory?
alt1. materielní
2. morální 
3. Hájiti život a majetek bližního proti různým živlům, jako požáru, povodni aj.
Též první pomoc našich samaritských stráží před příchodem lékaře při krvácení, zlomeninách, utopení, otrávení, udušení, zmrznutí apod. tvoří prvou složku hasičské činnosti.

Pěstování zpěvu, hudby, přednášek, ušlechtilé četby, četby odborné, pořádání divadel, zábav, vycházek apod., tvoří druhou část hasičské činnosti.

altObě vyžadují ideálního člověka, který vstupuje do sboru ne proto, aby z něho těžil, nýbrž proto, aby ideám hasičským se obětoval. Jest tudíž třeba pilně navštěvovati školy a cvičení hasičské, aby každý člen potřebných vědomostí a dovedností získal.

Sbor je tím dokonalejším a skýtá tím větší záruku ochrany obci a okolí, čím má vycvičenější mužstvo, oddané svému povolání a zdravé kázni. „Jeden za všechny a všichni za jednoho“ zachvěje nitrem hasiče, kdy po daném signálu „hoří“ jako elektrickou jiskrou vymrštěn pádí na pomoc, netázaje se zda jest to přítel či nepřítel, netáže se jakého jest ničivým živlem zasažený politického,
náboženského přesvědčení. Pomáhá každému do posledních svých sil s nasazením svého zdraví, někdy i života. Hasič nedbá noci, nedbá vedra, lijáku, mrazu, únavy a jakoby šlo o jeho vlastní život a vlastní majetek tak statečně a hrdině si vede při zachraňování majetku úhlavního nepřítele. A tak stává se i nepatrný sbor velkým, zdolá-li veliký úkol naň vložený.
alt
Za svoji ochotu a oběť, jež lidstvu přináší, nežádá hasič ničeho. Jeho odměnou jest vědomí dobře vykonané práce.

 .
Databáze firem Evropské databanky
Moravskoslezský kraj