Přírodní rezervace Noříčí

Přírodní rezervaci Noříčí tvoří lesní porost na kamenitých svazích s bohatstvím lesních typů s přirozenou dřevinnou skladbou stáří kolem 150 let. Rozkládá se v nadmořské výšce 680 až 1047 m n. m. na ploše 38 ha. Lesní společenstva zde představují bučiny s příměsí jedle, smrku nebo javoru s bohatou květenou.

 .
Databáze firem Evropské databanky
Moravskoslezský kraj