Národní přírodní rezervace Radhošť

Národní přírodní rezervace Radhošť patří k nejcennějším částem beskydské přírody. Rozkládá se na severním svahu památné hory Radhošť v nadmořské výšce 660 až 1129 m n. m. Na ploše 145 ha se nachází rozsáhlý komplex porostů charakteristický pro vrcholové části Moravskoslezských Beskyd. Lesy jsou zde vystaveny nepříznivým klimatickým vlivům. Nacházejí se zde smrčiny, které jsou formovány drsným klimatem (vytváří tzv. vlajkové formy), na které navazují bukové porosty staré více než 180 resp. 110 let. V podrostu se vyskytuje např. mařinka vonná, sasanka hajní, pstroček dvoulistý. Na vlhčích místech roste sněženka podsněžník, dymnivka dutá, mokrýš střídavolistý, omněj tuhý moravský, kyčelnice žlaznatá.

 .
Databáze firem Evropské databanky
Moravskoslezský kraj