Josef Mikeska

altzałożyciel i przewodniczący Sokoła

* 14. 3. 1890, † 31. 3. 1942 Oświęcim

Josef Mikeska prowadził Towarzystwo Gimnastyczne Sokół i był
zastępcą kierownika drużyny strażaków. Za ideały Sokoła zmarł
w wyniku tortur w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.

Miroslav Jaškovský

altalpinista

* 2. 6. 1926, † 15. 11. 2007

Miroslav Jaškovský z domu nr 229 został zasłużonym mistrzem sportu i członkiem oraz trenerem drużyny reprezentacji alpinistów. W ciągu swojej kariery alpinistycznej zaliczył 600 wyjść wysokogórskich.

Vincenc Janda

altmisjonarz

* 25. 3. 1908, † 8. 4. 1982 Quayaquil w Ekwadorze

Vincenc Janda był koadjutorem salezjańskim, który zdecydował się rozwijać przekaz Jana Bosco. W związku z tym złożył śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. W Ekwadorze działał jako misjonarz przez 51 lat, m.in. w puszczy wśród tubylców Kiwarów. W Ekwadorze także nauczał w liceum, kierował kilkoma budowami i opiekował się 3800 wychowankami.

Drahomír Strnadel

altpedagog zajmujący się krajoznawstwem

* 15. 8. 1941

Drahomír Strnadel zajmuje się krajoznawstwem, pomógł wydać wiele druków na temat gminy Trojanowice i emigracji z regionu Frensztatu. Pomógł również odnowić związek Macierzy Radhošťskiej (1994), której jest przewodniczącym. Przewodniczy też Stowarzyszeniu Muzeów i Krajoznawstwa w Frensztacie p. R. Zajmuje się działalnością wydawniczą, gospodarstwem i pracą z dziećmi.
www.drahomirstrnadel.cz

Josef Rek

altpedagog i kolekcjoner pieśni ludowych

* 12. 2. 1912, † 1. 5. 1973

Josef Rek kolekcjonował zapomniane piosenki, harmonizował je i przerabiał na trzy głosy. Razem z B. Četyną wydał je w książce nazwanej Trojanowice śpiewają. Prowadził zespół pieśni i tańca Radhošť.