Bogactwo naturalne

Na pierwszy rzut oka dostrzegamy wielobarwność oraz różnorodność ukształtowania terenu gminy. Warto jednak przyjrzeć się jej bliżej. Z punktu widzenia geologii Trojanowice należą do obszaru pasa fl iszowego Karpat Zachodnich. Jest to pas skał osadowych złożonych z naprzemianległych i różniących się grubością warstw piaskowców, łupków i zlepieńców. Te skały osadowe powstawały w erze mezozoicznej w głębokomorskich nieckach morza Tethys. W początkowym okresie trzeciorzędu pod wpływem procesów górotwórczych zostały sfałdowane i w kilku miejscach nasunęły się na nie starsze skały Masywu Czeskiego. Na obszarze Trojanowic występują jeszcze skały płaszczowiny śląskiej. Na skutek ruchów wypiętrzających powstał także Beskid Śląsko-Morawski, zatem również szczyty Radhošť i Wielki Jawornik. Z ery dinozaurów zachowały się liczące ponad 100 milionów lat fragmenty morskiego zwierzęcia o nazwie amonit. Największy i najbardziej znany ślad, który przez długi czas uważany był za odcisk kręgosłupa płaza morskiego, znajduje się w Morawskim Ziemskim Muzeum w Brnie. Pomiędzy Kyčerą i Kozincem znajdziemy opuszczone sztolnie, w których jeszcze w XIX wieku wydobywano rudę żelaza – pelosyderyt. Z Radhošťu pochodzi także piaskowiec obecny w fundamentach Teatru Narodowego w Pradze. W Trojanowicach odkryto niewielkie złoża gazu ziemnego, a także, na głębokości kilku kilometrów, złoża węgla kamiennego. W tym miejscu przed rokiem 1989 wzniesiono badawcze wieże kopalniane. Nadal trwają próby uruchomienia Kopalni Frensztat. Ponieważ jednak obszar wydobycia obejmuje teren prawie całych Trojanowic, uruchomienie kopalni spowodowałoby zniszczenie całej historii tego regionu. Z punktu widzenia ortografi i Trojanowice są częścią rozległej grupy górskiej Karpat Zachodnich. Północna (niżej położona) część Trojanowic leży we wrębie Frensztackim, z którego stromo wystaje grzbiet górski Wyżyny Radhošťskiej. Najwyżej położonym i najbardziej znanym szczytem na terenie Trojanowic jest Radhošť (1129 m).