Zaměstnanci

Miroslava Kubelková, Bc. Miroslava Kostelníková
tel: 556 835 023, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
     * evidence obyvatel ( přihlašování trvalých pobytů, rušení trvalých pobytů a změny v pobytech)
   * mzdová účetní, personální agenda  
   * písemnosti, zápisy, usnesení zastupitelstva obce
   * ověřování pravosti podpisu a shody opisu nebo kopie s listinou
   * archív


Monika Ondryášová
tel: 556 808 565, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
    
   * evidence místních poplatků (odpady)     
   * Czech POINT - ověřené výstupy z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů, 
       z obchodního rejstříku, z živnostenského rejstříku, ...
   * odpadové hospodářství, vedení agendy sběrného dvora
   * agenda sociální komise
   * vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení pro Městský úřad ve Frenštátě p. R.,
      stavební úřad
   * informace o možnosti výstavby z hlediska územního plánu obce
   * přidělování čísel popisných a evidenčních
   * povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
   * povolení zvláštního užívání místních komunikací (protlak, překop)
   * povolení o připojení sousední nemovitosti k místní komunikací zřízením sjezdu
   * příjem žádostí a evidence pro pořádání prodejních, výstavních a kulturních akcí 
      na území Obce Trojanovice
   * ověřování pravosti podpisu a shody opisu nebo kopie s listinou

Bc. Jana Jurková
tel: 556 808 566, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

* samostatné vedení účetnictví obce, Restaurace a lesního hotelu Rekovice
* fakturace obce, Restaurace a lesního hotelu Rekovice
* sestavování rozpočtu
* kontrola hospodaření podle rozpočtu včetně sledování vývoje, provádění rozboru a stanovování návrhů na     opatření. Navrhování, přijímání a projednávání rozpočtových změn.
*  účtování DPH
* vyúčtování došlých dotací z rozpočtů kraje
* agenda finančního výboru
* agend kontrolního výboru
* provándění finanční kontroly příspěvkové organizace (Jubilejní ZŠ Trojanovice)
* finanční kontrola podnikatelských subjektů, podnikajících v objektech obce Trojanovice


   Alena Janáková
tel: 556 835 022,   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.    

   * pokladna - vybírání místních a správních poplatků, včetně ostatních příjmů 
      v hotovosti (tj. poplatky za odpady, poplatky ze psů, nájemné bytů, nebytových
      prostorů a pozemků)
   * podatelna, elektronická podatelna, datové schránky
   * evidence místních poplatků (psi)
   * informační centrum
   * informace na webových stránkách a facebooku obce
   * ověřování pravosti podpisu a shody opisu nebo kopie s listinou
   * Czech POINT - ověřené výstupy z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů, 
       z obchodního rejstříku, z živnostenského rejstříku, ...


Jaroslav Hutyra (tel: 607 804 974), Vladimír Makový, Milan Petr, Josef Kuřec,

   * údržba obecního majetku a veřejné zeleně v obci


Petr Makový

   * obsluha sběrného dvora
 

Pošta Partner Trojanovice

Věra Raiskubová

tel: 556 839 276, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

* příjem a výplata poštovních poukázek
* výplata důchodů
* příjem a výdej poštovních zásilek
* prodej cenin, novin a časopisů
* poskytování informací o poštovních službách


 

Databáze firem Evropské databanky
Moravskoslezský kraj