Pověsti a legendy

altZbojnická historie, valašská rebelie i osamocenost pasek byly dobrou živnou půdou pro pověsti a legendy.

Jedna z mnoha pověstí je připisována k tzv. Havranímu mostu a kříži na Pinduli. Jednou chytili dva zbojníky. Jeden zemřel ve vězení, druhý byl odsouzen k trestu oběšením. Před popravou prosil o milost a o to, aby mu povolili promluvit několik slov. Promluvit mu bylo dovoleno. On pak zvolal: „Kdo je tu z hukvaldského panství, nechť jde k Havranímu potoku do frenštátských hor! Tam najde dvojatou jedli a pod tou jest veliký poklad. Ten si může vzít. Ale z těch peněz ať dá postavit kříž!“ Jakýsi člověk z Frenštátu to slyšel a když přišel domů, hned šel k Havranímu potoku, poklad našel a ten si vzal. Potom prý z těch peněz nechal postavit svatý kříž „na Pomezí“ (dnes Pindula). Neví se, zda je tato legenda pravdivá, pravdou však je, že v roce 1751 byl skutečně v Brně popraven zbojník Jura Košárek. Letopočet na kříži je rovněž z roku 1751. Možné také je, že to byl příbuzný prvního trojanovského fojta Václava Košárka.

 .
Databáze firem Evropské databanky
Moravskoslezský kraj