Informace pro občany

POPLATEK ZA ODPADY A PSA


Roční sazba poplatku za odpady:
- osoba trvale bydlící v obci  410,- Kč
- za rekreační objekt  410,- Kč

Roční sazba poplatku za psa:

- za prvního psa v rodinném domě  80,- Kč
- za druhého a každého dalšího psa v rodinném domě téhož držitele  120,- Kč
- za psa v bytové zástavbě obce  300,- Kč
- za druhého a každého dalšího psa v bytové zástavbě obce téhož držitele  450,- Kč
- za psa v bytové zástavbě, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu  200,- Kč

 

Poplatek je splatný jednorázově do 30. 6. 2018

Platbu je možné provést:
- v hotovosti v pokladně Obecního úřadu v Trojanovicích
- platební kartou v pokladně Obecního úřadu v Trojanovicích
- převodním příkazem na účet obce Trojanovice u Komerční banky, a. s.

číslo účtu: 285074707/0300  
variabilní symbol:  
          pro obyvatele Trojanovic: 60 a číslo popisné domu
          pro chataře: 69 a číslo evidenční chaty
          pes: 4 a číslo popisné (popř. číslo bytu)

 

 .
Databáze firem Evropské databanky
Moravskoslezský kraj