ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU

Dne 26.2.2018 schválilo zastupitelstvo obce usnesením č. 24/14 zahájení změny č. 2 územního plánu obce Trojanovice.
Návrh na pořízení změny územního plánu je možné si stáhnout ze stránek obce www.trojanovice.cz, záložka „pro občany“, položka „dokumenty a formuláře“ nebo si ho vyzvednout přímo na obecním úřadě.
Vyplněnou žádost s patřičnými přílohami je možné podat na obecním úřadě v Trojanovicích do termínu 1.9.2018.

 


 .
Databáze firem Evropské databanky
Moravskoslezský kraj